UŽ ZASE PLANOU OHNĚ VENKU 

A MY SI SEDNEM V KRUHU KAMARÁDŮ.

 KDO NECHCE NEZŮSTANE VZADU 

A VYUŽIJE NAVŠTÍVENKU. 

ZVADLO CO UPŘÍMNĚ JE DÁNO, 

  ZALOMENÝ PALEC I BODRÉ OBEJMUTÍ  

STVRZENÉ UPŘÍMNÝM STISKEM RUKY.