Osadní totém, který nám k 50.výročí vytvořil kamarád Šmudla ze Zlína z TO Bumerang

(symboly Oregonu orel a bobr)

Místo camrátka každý náš host dostal buton se znakem osady.

Pamětní vlaječky připravené pro kamarády na slavnostní slezinu.

5 LET TO OREGON MOST  1. ALBUM

 

 

 

 

50 LET OREGONU MOST 2. ALBUM